ฟรี! 4 ขั้นตอนง่ายๆ
100 - 1000 % 
ในการเพิ่มผลลัพธ์ุให้
กับทุกธุรกิจเครือข่าย

ข้อมูลที่สำคัญจะช่วยให้ท่านสร้างทีมงานและสร้างรายได้ มากขึ้น โดยไม่ต้องวิ่งไล่ล่าผู้มุ่งหวังอีกต่อไป

สวัสดีค่ะ ดิฉัน กิรณา เล็กเขียน

              ได้แบ่งปัน บทความที่ทรงพลังของ อาจารย์ กมลเวช เมืองศรี

  • ถ้าท่านทำธุรกิจเครือข่ายแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ุที่น่าพอใจ
  • ทำรายชื่อ หรือรายชื่อที่ได้มา ก็ไม่ค่อยมีคุณภาพ
  • เอ่ยชวนใคร สปอนเซอร์ใคร ก็ไม่ค่อยมีใครอยากสมัครทำธุรกิจกับท่าน 
  • และท่านโดน ปฏิเสธมากกว่าได้ รับการตอบรับ
  • คนรอบขา้งก็ไม่ค่อย ให้ความเชื่อมั่นว่าท่านจะทำได้
  • เงินที่จ่ายออกไปมากว่า รายได้ที่ได้รับมา

คุณไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับผลลัพธ์ุ แบบนี้ค่ะ ตัวดิฉันเองก็เคยเป็นเช่นเดี่ยวกันค่ะ

และดิฉันจะแบ่งปันข้อมู่ล สำคัญนี้ให้สั้นที่สุด เพื่อท่านจะได้ประโยชน์ที่รวดเร็ว

และนำข้อมูลสำคัญที่เปลี่ยนชีวิตของฉัน จากคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายไม่สำเร็จ

ไม่เกินผลลัพธ์ุที่ต้องการกลายมาเป็น Top Sponsor ที่เป็นเหมือนแม่เหล็กขนาดยักษ์

 ที่สามารถดึงดูดผู้คนให ้วิ่งแข่งแย่งกัน พร้อมเงินและเครดิตการ์ดในมือ ขอเข้าร่วมธุรกิจ

กับดิฉันเองได้โดยที่ไม่ต้องเอ่ยปากชวนใครเลย และไม่ถูกปฏิเสธอีกเลยตลอดมา

 แถมยังทำรายได้ที่ยอดเยี่ยมและ่มีวีถิชีวีติที่เป็นอิสระตลอด 12 ปีที่ผ่านมา

4 ขั้นตอน ที่ฉันใช้เปลี่ยนชีวิตของ ดิฉัน

1. เรียนรู้วิชาการตลาดที่ทรงพลังที่สุด

หลังจากที่ดิฉันไม่ประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจเครือข่าย ดิฉันได้ค้นพบและได้เรียนรู้

สุดยอดวิธีการ ในการสร้างธุรกิจเครือข่ายที่มันทรงพลังที่สุด ซึ่งวิธีการและปรัชญา

ในการสร้างธุรกิจที่ผมค้นพบนี้ ทำให้ดิฉันได้เปลี่ยนแปลงชีวิตไปตลอดกาลเลย มันเปลี่ยน

จากที่ดิฉันต้องออกวิ่งไล่ล่าผู้คนมาเป็นผู้คนต้องออกวิ่งไล่ล่าดิฉันและพร้อมทางธุรกิจกับดิฉันเอง

- คำถามคือ ดิฉันได้ค้นพบอะไร?

หลังจากที่ดิฉันได้ค้นพบคือวิชาการทำการตลาดที่เรียกว่า่ " Attraction Marketing " ที่แปลเป็นไทยได้ว่า

"การตลาดดึงดูด หรือ การตลาดพลังแม่เหล็ก "- แล้วมันช่วยให้ผมสร้างธุรกิจเครือข่ายให้ดีขึ้นได้อย่างไร ?

หลังจากที่ดิฉันเปลียนวิธีการสร้างธุรกิจจากการ ลิสต์รายชื่อโทรชวนผู้มุ่งหวัง ตะเวนออก สปอนเซอร์ไป เหนือจรดใต้

มาเป็นการทำการตลาดดึงดูดนี้ มันช่วยให้ดิฉันเปลี่ยนจากผู้ที่ออก ไล่ล่าผู้คนมา กลายเป็นผู้ถูกไล่ล่ามาติดต่อเข้า

มาหาดิฉันเองทุกๆวัน อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจของดิฉัน อยากทำธุรกิจร่วมกับดิฉัน โดยที่ดิฉันไม่ต้องเอ่ยปากชวนเขาเลย

จนทีมเติบโต ผู้คนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และรายได ้เพิ่มมากขึ้น เรื่อย จนได ้ต าแหน่ง Top Sponsor ของบริษัท

 ที่มีนักธุรกิจมากกว่า 1 ล้านรหัส!

- แล้วถ้าต้องการทำการตลาดดึงดูดให้ได้ผลลัพธ์บ้างต้องทำอย่างไร?

ดิฉันใช้วิธีการเรียนรู้การตลาดที่เวิรค์มาก ๆ จากคอรส์ " MLM Attraction Blueprint 2.0 " ที่จะสอน

วิธีการในการ วางสถานะของตัวเราให ้เป็นเหมือนมนุษย์แม่เหล็กในสายตาของผู้มุ่งหวัง ที่ทำให ้เราสามารถ

ดึงดูดผู้มุ่งหวังและลูกค้าที่มีคุณภาพเข้ามาหาเราเอง โดยที่พวกเขาจะรู่้จักเรา ชอบเรา เชื่อถือ และศรัทธาเรา

เรียบร้อยแล้ว ก่อนติดต่อเข้ามาหาเรา นั่นหมายความว่า ผู้มุ่งหวังที่มีคุณภาพเหล่านี้ได้ขายของเขาเองให้กับ

ตัวของเรา สินค้าของเรา หรือ โอกาสทางธุรกิจของเราด้วยตัวของเขาเอง โดยที่เราไมจำเป็นต้องบอกขาย

ในรปู แบบเดิม ๆ ที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพอย่างที่ผ่านมา นีีคือสุดยอดความรู้ที่เปลี่ยนชีวิตดิฉันไปตลอดกาลจริง ๆ

เพราะหลังจากดิฉันใช้ความสุดยอดนี้ มาปรับใช้กับธุรกิจของดิฉัน

เครื่องมือที่ทรงพ่ลังที่ว่านี้คืออะไร?

-เครื่องมือที่ว่าอันดับ 1 คือ อินเตอร์เน็ต

ดิฉันได้ใช้ระบบการทำการตลาดทางอินเตอร์เน็ตที่เวิร์คมาก ที่ทำให้ผู้มุ่งหวัง ชอบ และเชื่อถือศรัทธาในตัวดิฉัน

จนเข้าพร้อมที่จะซื้อ สินค้าทุกอย่างที่ดิฉันนำเสนอ และบริการทุกอย่างที่ดิฉันมีให้ จนทำให้ดิฉันเกิดรายได้ 

และกระแสเงินสดมากมาย จากผู้คนที่ไม่เข้าร่วมธุรกิจกับดิฉัน และคนที่เข้าร่วมธุรกิจกับดิฉัน  -แล้วต้องทำอย่างไร

ที่จะต้องเรียนรู้สุดยอดวิชานี้ และได้มีระบบทรงพลังแบบนี้ สร้างธุุรกิจเครือข่ายของคุณ ให้ได้ผลยอดเยีียมเหมือนกับ

อาจารย์กมลเวช เมืองศรี ดิฉันแนะนำให้ศึกษาสุดยอดวิชาที่มีมูลค่าหลักล้าน


                                                                      ด้วยการคลิกที่นี้ค่ะ